insecten als voer voor viskwekerijen in bangladesh

Veel viskwekerijen maken gebruik van sojameel om vissen te voeren. Een interessant alternatief zijn insecten. Met name de Black Soldier Fly (BSF) en meelwormen worden gebruikt om kweekvissen een meer natuurlijk voedsel te geven, met een veel lagere milieudruk.

In Bangladesh is een jonge ondernemer die graag insecten wil inzetten als voer voor viskwekerijen. De import en het transport van soja is relatief duur. Het kweken van de Black Soldier Fly kan vlak bij de viskwekerij plaatsvinden en er kan gebruik worden gemaakt van rest- en afvalstromen, die in de drukbevolkte omgeving beschikbaar zijn. Op die manier kan de kweek van insecten bijdragen aan een circulaire economie en kunnen ook kleine boeren en gezinnen profiteren van deze nieuwe ontwikkeling.

Insectsforall voert samen met deze jonge entrepreneur een onderzoek uit naar de haalbaarheid van dit concept. De eerste resultaten zijn veel belovend. We werken de resultaten nu uit naar een pilot, waarin we BSF gaan kweken en voeren aan de vissen. Het project wordt mede gefinancierd door het  Blue Gold Program (www.bluegoldbd.org).

Wilt u bijdragen aan deze vorm van ontwikkelingshulp? Neemt u dan contact op met Bas Godschalk via bas.godschalk@insectsforall.nl

Bangladesh wil insecten als visvoer inzetten.