develop

Ontwikkeling is één van de kernwaarden van Insectsforall. De onderneming heeft als doelstelling om met haar diensten van meerwaarde te zijn in ontwikkelingslanden.

Momenteel worden er in veel landen al insecten gegeten, maar niet gekweekt. Insectsforall is voorstander van het (kleinschalig) kweken van insecten om zo eiwitarmoede tegen te gaan. Zo zijn er al gezinnen die hun eigen insecten kweken om zo zelfvoorzienend te opereren.

In samenwerking met onze partners steunen wij betekenisvolle projecten om zo bij te dragen aan ontwikkeling. Bas gaat graag met u om tafel om te bespreken wat er allemaal mogelijk is binnen het kader van ontwikkeling en het kweken van insecten.

Neem contact op via bas.godschalk@insectsforall.nl

Eén van onze meest sprekende projecten is het onderzoek naar de kweek van de Black Soldier Fly in Bangladesh voor arme gezinnen. U leest er hier meer over. Andere projecten vind u op onze Projectenpagina. 

insecten
als kern
van ont-
wikkeling